Download


Laatste versie: 2.2f

Download Programmaversie 2.2f
Download Alleen bij een eerste download!

(Klik eventueel met rechts en kies "Doel opslaan als...")Snelle eerste start
stap 1  Download het programma GoClub.exe (als zipbestand).
Indien het een nieuwe installatie betreft, download dan ook het .ini bestand.
Pak de zip bestanden uit en sla beide bestanden in dezelfde map op.
stap 2  Maak via de verkenner een "data" map aan. Indien het programma eenvoudig doorgegeven moet worden, is het handig deze data-map als sub-map aan te maken bij het programma- en het .ini-bestand.
stap 3  Start het programma GoClub.exe.
stap 4  Klik op de knop Configuratie en daarna op de knop Paden.
Vul in het veld Databestand het volledige pad in van de in stap 2 aangemaakte data-map.

Het installeren van een update
Download de nieuwe versie en pak het zipbestand uit over het oude programmabestand heen.Oude versies

Versie 2.2e
Versie 2.2a
Versie 2.2
Versie 2.1a
Versie 2.1
Versie 2.0d
Versie 2.0c