Handleiding: Inleiding

Dit is een registratie- en indelingsprogramma voor Go Competities.

Het programma heeft als uitgangspunt een enkele groep van spelers, die per ronde tegen elkaar ingedeeld kunnen worden. Er wordt steeds een optimale indeling gegenereerd, waarbij enerzijds gestreefd wordt het klasseverschil tussen twee spelers zo klein mogelijk te houden, en anderszijds spelers niet te snel weer tegen elkaar te laten spelen. Ook bij het uitloten van spelers bij oneven aantallen wordt geprobeerd dit netjes te verdelen over alle spelers.

Voor uitleg over de achterliggende opties, klik op de gewenste knop in het plaatje hierboven.