Wensen

Bugs

Er zijn momenteel geen bugs bekend.


Wensen

Momenteel worden de formules globaal bijgehouden. Bij wijzigen van een formule wordt deze formule dus automatisch ook ingesteld bij het opvragen van een oude competitie.
Er zou per competitie bijgehouden moeten worden welke formules gebruikt werden. Opletten: alleen de naam bijhouden is niet voldoende, de formule zelf kan ook aangepast worden.

Het overnemen van de laatste indeling in het uitslagvenster. Wedstrijden die volgens de indeling gespeeld zijn hoeven dan niet meer ingevoerd te worden. (Enkel de uitslag).

Het gebruik van floating-point berekeningen in plaats van integer berekeningen. De huidige processors zijn krachtig genoeg, of zouden er echt nog 386 of 486SX machines in gebruik zijn?

Controle of de ingevoerde klasseaanpassingsformules elkaars tegengestelde zijn.

De mogelijkheid om de klassen van alle (actieve) spelers in een keer aan te passen. Dit om de clublijst weer met de algemene nederlandse lijst te synchroniseren. De lijst kan uit de pas gaan lopen wanneer er veel nieuwe leden sterker worden bij de club.

Wanneer niet-aktieve leden voor de indeling worden geselecteerd, en er wordt naar de weergave "toon alleen aktieve leden" geschakeld, dan worden de niet-aktieve-maar-wel-deelnemende-leden niet getoond in het selectievenster. Alhoewel op zich juist is dit gewoon lastig.

In het indelingsvenster is het wel eenvoudig mogelijk een bepaalde pairing te blokkeren. Het eenmalig blokkeren van een persoon om niet uitgeloot zou ook handig zijn.